Detaljinformation

st
  Bookmark and Share
 
Höjer, Karin: Preludium och fuga i D-dur ā 5 voci
Artnr: CF-5026
Kategori: Orgel
Kombination : Orgel/Solo

Pris: 75,00 kr
Lagerstatus: Lagervara

Innehåll:
Karin Höjer (1866-1927). Även känd som Karin Thilander

ur Jan H Börjessons förord:
"...Hon visade tidigt musikaliska anlag och tog pianolektioner från åtta års ålder. Under somrarna hos sin morfar, som var kontraktsprost i Häverö utanför Norrtälje, fick hon lov att spela på orgeln i kyrkan...

Då Karin var 17 år ville hon söka in till Musikaliska akademiens orgelklass men fick beskedet att styrelsen beslutat att inte längre ta in blinda elever. Emellertid gjordes ett undantag, och hon påbörjade sina studier år 1883. Vid inträdesprovet spelade hon en Sonat i Ess-dur av Hummel för piano samt ett Preludium av Bach för orgel. August Lagergren blev hennes orgellärare, och hon tog sin organistexamen år 1886 varefter följde kantorsexamen 1887 och musiklärarexamen år 1889.

De sista åren studerade hon även kontrapunkt och komposition för Joseph Dente. Studierna förlöpte mycket väl, och hon fick höga betyg samt förärades såväl konservatoriets som Bergs jetoner.

År 1892 fick Karin tjänst som organist i Nya kyrkan, eller Swedenborgskyrkan, där hon kom att stanna i många år. Hon blev där en musikalisk centralgestalt och var mycket aktiv i dess psalmbokskommitté. Hon komponerade omkring 40 koraler till denna psalmbok.

Karin gifte sig 1919 med Harald Thilander, också han blind och i princip döv samt med en missbildad högerhand. Tillsammans startade de ett berömt tryckeri för punktskrift vilket kom att bli världsledande vid tiden efter första världskriget. Makarna studerade också hängivet det konstruerade språket esperanto. Karin Höjer avled den 13 oktober 1927...

Orgelstycket komponerades år 1888 under studietiden hos Dente. Formmässigt är det säkert och mycket välkomponerat. Stämföringen är självklar och elegant, och man märker att hon var en god kontrapunktiker..."

Lyssna på stycket via Facebook!
https://www.facebook.com/1143149422431712/videos/2991236717771758

Underkategori: Kvinnliga tonsättare
Tillbaka